Kanoer og Kajakker

Inkluderet i lejemålet følger 4 kanoer og 14 kajakker (12 ener- og 2 toerkajakker),
som man frit kan benytte. Der er naturligvis redningsveste i diverse
størrelser.

kanoer
På grund af løbende vedligeholdelse tages der forbehold for antallet
af fartøjer og udstyr.

Sikkerhed
Kanoer og kajakker på Roar kommer ind under Søfartstyrelsens vejledning om
mindre både, der stilles til rådighed for elevernes eget brug eller anvendes til
pædagogisk tilrettelagt samvær. Uddybende vejledning kan ses på
www.sofartsstyrelsen.dk

Husk at:
Elever, der deltager i sejlads under ophold i Roarhyttens er i skolens/Institutionens varetægt og
omfattet af skolens tilsyn, så skolen/institutionen har ansvaret for elevernes sikkerhed ved sejlads.

Om farvandet ud for Roar kan oplyses, at der er meget lav næsten ud til øen
(Hyldeholm), hvor der er en dyb sejlrende. Strømmen i fjorden kan være
stærk, når vandet er på vej ud eller ind i fjorden, så det skal der tages højde
for.

 

kajak