Udendørs aktiviteter

Der er et lille aktivitetsrum med forskelligt udstyr. På grunden er etableret en
boldbane samt en bålplads, som er det eneste sted, der må benyttes til åben
ild. Brænde til bål skal medbringes af lejer selv. Det siger sig selv, at træer og
buske ikke må beskæres eller fældes. Der forefindes 7 udendørs bord-bænkearrangementer
og mulighed for brug af stor grill, som dog er noget brugt.
BaalPlads
Der er god mulighed for at slå telte op på grunden, men antallet af overnattende
personer må ikke overstige 50 af hensyn til hyttens faciliteter. HUSK: afstand
til bygninger med fast tag 7,5 meter og mindst 3 meter mellem teltene.

Roar-Fonden etablerede i 2005, i samarbejde med det daværende Roskilde
Amt, et shelter, som Roars lejere selvfølgelig kan anvende efter princippet
”først til mølle”, idet friluftsgæster på gennemrejse kan benytte det.
Retningslinjer for disse gæster er sat op ved shelteret og på opslagstavlen